‘Met Pelerine en Toer’

Een boek van Harry Linskens.

Harry Linskens schreef op zijn 81-ste zijn eerste boek. Harry heeft zijn leven o.a. vol passie gewijd aan studie en het verzamelen van historische klederdrachten. Hij is vrijwilliger van Museum de Kantfabriek. Zijn expertise en zijn verzameling vormden de basis van de tentoonstelling ‘Traditie ontmoet Toekomst’.
Harry noemt ‘Met Pelerine en Toer’ zijn levenswerk. Hoe mogen wij dit boek plaatsen? Zelf omschrijft hij het als volgt: ‘Alle Nederlandse historische klederdrachten zijn inmiddels beschreven behalve de klederdrachten uit Noord- en Midden-Limburg. Mijn boek ‘Met Pelerine en Toer’ vult dit hiaat.’
Ondanks de beperkte markt voor dit boek, is het belangrijk dat het geschreven is. De kosten om het boek uit te brengen zijn zodanig, dat de verkoopprijs al snel te hoog dreigde te worden. De uitgave is mede tot stand gekomen door ondersteuning van: Gemeente Horst aan de Maas, Nederlandse Kostuumvereniging Zwolle, Stg. Gemeenschapsbelangen Norbertus Horst, Stg. Renschdael Art Foundation Horst. Onze dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben.

Presentatie van het boek

‘Met Pelerine en Toer’ werd op zondag 25 mei 2014 gepresenteerd in Museum de Kantfabriek. Dhr. Willem van Liempt, conservator van het Poffermuseum Sint Paulus Gasthuis te Sint-Oedenrode lichtte in zijn inleiding de inhoud en het belang van het boek toe.

Museum de Kantfabriek is vereerd dit boek te kunnen uitgeven, zodat iedereen in Nederland (en België) kennis kan nemen van de in het verleden gedragen kledij uit Noord- en Midden Limburg en vooral met de rol die kant daarin speelde. Het boek heeft een handzaam formaat en is kleurrijk geïllustreerd met foto’s en prenten.

Harry Linskens heeft er voor gezorgd dat dit cultureel erfgoed voor volgende generaties is vastgelegd in woord en beeld. Daarvoor hulde aan de schrijver.