ANBI

ANBI- voordelen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) – zoals Museum de Kantfabriek – kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Als (erf)gever, donateur of schenker kunt u hiermee belastingvoordelen benutten.

Klik voor onze ANBI gegevens hier !

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra. Museum de Kantfabriek hoort dus bij deze groep en is een culturele ANBI. Kijk op de website van de belastingdienst om te zien aan welke voorwaarden een instelling moet voldoen om een ANBI te zijn.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.