Bloemen bloeien op Papier

In 2017 is in Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas een bijzondere expositie te zien over 19e-eeuwse handingekleurde borduurpatronen met bloemen als hoofdmotief en met als titel “Bloemen bloeien op papier”.  In het middelpunt van de expositie staan de handingekleurde borduurpatronen uit de collectie van de Familie Landwehr-Vogels. Bovendien is deze expositie de kick-off van ons project ‘Blijvend Borduren‘ waarin een moderne borduurmachine wordt aangekocht om deze historische borduurpatronen op een nieuwe manier toe te passen op ecologisch verantwoorde wijze. Verder worden werkstukken van een wedstrijd, met deze borduurpatronen als uitgangspunt, getoond. 

Het echtpaar John Landwehr en Josephine Landwehr-Vogels

uit Tiel verzamelde honderden handingekleurde borduurpatronen uit de  Biedermeierperiode. Op het einde van de vorige eeuw besloten zij hun collectie te schenken aan de gemeente Tiel. Daar werd de collectie ondergebracht bij het RAR ( Regionaal Archief Rivierenland ).

De belangstelling bij Josephine Landwehr ontstond omdat ze zelf borduurde en  originele borduurpatronen uit genoemde periode gebruikte. Haar man John Landwehr was verbonden aan een veilinghuis en kende zodoende veel antiquairs. Omdat het echtpaar bovendien veel reisde werden er op hun trips veel borduurpatronen aangekocht. Aldus groeide hun verzameling uit tot een omvangrijke en waardevolle collectie.

In Museum de Kantfabriek in Horst zullen de borduurpatronen met het thema “bloemen” worden geëxposeerd. Een unieke gelegenheid om deze patronen van dichtbij te bekijken.

Diny Gerards-Mensink

Zij deed uitgebreid onderzoek naar handingekleurde borduurpatronen en schreef er diverse artikelen over in Handwerken zonder grenzen. Zij beschreef en digitaliseerde de gehele collectie Landwehr-Vogels. Deze is te bekijken op http://regionaalarchiefrivierenland.nl. Mede door haar privé verzameling oude patronen, tijdschriften en boeken mag zij als een autoriteit beschouwd worden over dit onderwerp. Zij zal ook een belangrijke inbreng hebben bij het samenstellen van de expositie en zal deze completeren met stukken uit haar eigen collectie. Ook zal zij tijdens de tentoonstellingsperiode lezingen geven.

 Kick-off project Blijvend Borduren

Museum de Kantfabriek en Tegendraads gaan een samenwerking aan om het traditionele borduren op een innovatieve manier weer op de kaart te zetten. Dit is van belang omdat er – ondanks de groeiende populariteit van handwerken in het algemeen – anders veel kennis over de oude traditionele borduurtechnieken verloren gaat doordat verreweg de meeste kennis en vaardigheden in bezit zijn van de oudere generaties. Door met ons project ‘Blijvend Borduren’ ons te richten op het materiële en immateriële erfgoed betreffende het traditionele borduren in combinatie met hedendaagse textiele toepassingen en het maatschappelijke vraagstuk rondom de productie van onze kleding willen we vooral meer jongeren aanspreken. Traditionele borduurtechnieken kunnen daardoor worden overgedragen en blijven bestaan in een moderne duurzame toepassing. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Limburg.

Wedstrijd.

Museum de Kantfabriek heeft een wedstrijd uitgeschreven om nieuwe werken te maken geïnspireerd op enkele uitgekozen borduurpatronen uit de collectie Landwehr-Vogels. Een jury bepaalt uit de meer dan honderdvijftig inzendingen de prijswinnaars. De winnende werken en een aantal bijzondere inzendingen worden getoond in de expositie.

De expositie ‘Bloemen bloeien op Papier’ loopt van 30 april tot en met 8 oktober 2017.

« Terug naar de vorige pagina