Schenkingen

Heeft u een schenking voor ons museum? Kom dan langs!

Schenkingen kunnen alleen op dinsdag tot en met vrijdag tijdens openingsuren worden gebracht.

U kunt ook altijd een afspraak via ons secretariaat.

Heeft u geen schenking maar wilt u een of meerdere objecten in bruikleen geven. Neem dan contact op met het bestuurslid collectiebeheer.