Home Ontdek ons Projecten

Projecten

Museum de Kantfabriek neemt haar taak serieus om het erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Inmiddels zijn drie projecten afgerond.

Kantvernieuwing 1.0

In dit samenwerkingsproject heeft Museum de Kantfabriek samen met ontwerpbureau ANNY&, Krenzler en Gebr. Stuhr Bandfabrik een verbinding gelegd tussen het traditionele ambacht van het kantklossen en de mogelijkheden om deze toe te passen voor moderne ontwerpers.

Het primaire doel was het herontdekken van de vaardigheden om een design/patroon via zogenaamde jacquards te vertalen voor de oude kantklosmachines. Er werden vier nieuwe patronneurs opgeleid. Deze patronneurs zijn in staat om via verschillende computerprogramma’s oude textielpatronen om te zetten naar digitale bestanden, waarmee de kantklosmachines worden aangestuurd.

Als tweede doel werd er een garenbank en kantkloscatalogus opgeleverd. Daarmee is het voor studenten en ontwerpers duidelijk welke kennis er aanwezig is en welke diensten het museum kan leveren. Ontwerpbureau ANNY& had de primeur om innovatieve en uitdagende producten te ontwerpen voor de markt.

Met een klik op het icoon ziet u hoe onze patronneurs oude en nieuwe textielpatronen via verschillende computerprogramma’s omzetten naar digitale bestanden. Daarmee kunnen de kantklosmachines worden aangestuurd.

Jaar van realisatie: 2015
Financiën: het project kwam tot stand door een bijdrage van € 20.025,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Blijvend borduren

Museum de Kantfabriek en Tegendraads werkten samen om 'het traditionele borduren' op een innovatieve manier op de kaart te zetten. Daarmee werd voorkomen dat kennis van oudere generaties verloren zou gaan. Door moderne textieltoepassingen wilden we tevens meer jongeren aanspreken. Bovendien besteedden we aandacht aan het maatschappelijke vraagstuk rondom de productie van onze kleding.

Er werden vijf doelstellingen opgesteld:

  • het bij elkaar brengen van meer informatie over het materiële erfgoed van het borduren
  • het aanbieden van workshops over traditioneel borduren
  • het opleiden van vrijwilligers die traditionele borduurtechnieken kunnen toepassen op een borduurmachine
  • het realiseren van een plek in onze vaste expositie, waarin het traditionele borduren wordt verbonden met moderne toepassingen en het belang van duurzame kleding
  • het organiseren van een kick-off waar door middel van een wisselexpositie, lezingen en extra workshops aandacht en publiciteit wordt gecreëerd voor het traditionele borduren.

Jaar van realisatie: 2018
Financiën: een bijdrage van € 18.000,- uit het Fonds voor Cultuurparticipatie en € 5.000,- van de Provincie Limburg

Kantvernieuwing 2.0

Net als bij het project ‘Kantvernieuwing 1.0’ was het doel om een verbinding te leggen tussen het traditionele ambacht van het kantklossen en de toepassingsmogelijkheden hiervan vandaag de dag. Het nieuwe project ging echter een aantal stappen verder. Er werden drie speerpunten gerealiseerd:

  • het fabriceren van jacquards in eigen beheer
  • het verduurzamen van het productieproces
  • het publiceren van een handboek ‘Bediening van de Krenzler kantklosmachines’

Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor 'educatie'. Door de overdracht van al deze kennis is het vak van patronneur echt op de kaart gezet.

Jaar van realisatie: 2019
Financiën: een bijdrage van € 8.048,- uit het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray