Educatie

Een museum biedt niet alleen ruimte om allerlei artefacten te tonen of exposities te organiseren, maar heeft ook een opdracht in het uitdragen van de historie. In deze situatie van textiel in het algemeen en kant in het bijzonder. Door enkele professionals uit het onderwijs, die als vrijwilliger aan het museum zijn verbonden,  is een lespakket voor de groepen 7 en 8 van de basisschool ontwikkeld.

Dit lesproject “Kant in de fabriek / kant op school” bestaat uit 3 lessen:

  1. Over kant en de Kantfabriek. Onderdeel van deze les is een demonstratie kantklossen.
  2. De geschiedenis van kant. Deze les biedt raakvlakken met aspecten van  industriële ontwikkeling, maar ook van kinderarbeid.
  3. Bezoek aan Museum de Kantfabriek. Bij dit bezoek worden de kinderen uitgenodigd voor allerlei doe-activiteiten.

De lessen zijn als pilot gegeven in de groepen 6 en 8 van de basisscholen de Schakel (Broekhuizenvorst) en de Weisterbeek (Horst). Na evaluatie met de betreffende leerkrachten werd geconcludeerd dat het project een waardevolle verrijking is voor het cultuur- / geschiedenisprogramma van de groepen 7, 7-8 en 8 van de basisschool. In november 2012 is dit educatiepakket in zijn definitieve vorm van start gegaan, waarbij BS De Doolgaard uit Horst het spits afbeet.

In overleg met Cultuurpad is besloten om het lesproject voor het schooljaar 2012-2013 op te nemen in het kunstmenu. Het kunstmenu wordt afgenomen door een tiental scholen.

Binnen Cultuurpad werken vijf onderwijsstichtingen Akkoord!po, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei en Prisma (80 basisscholen in Noord-Limburg) samen aan het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Onder schooltijd door cultuureducatie een structurele plek te geven in het basisonderwijs, na schooltijd door de ontwikkeling van dagarrangementen en het organiseren van activiteiten op het terrein van theater, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, techniek, media, literatuur, natuur, sport en spel. Voor verdere informatie:www.cultuurpad.nl.