Educatie

Museum de Kantfabriek heeft een breed aanbod voor het onderwijs. Voor zowel de leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs als voor studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen biedt het museum diverse mogelijkheden. .

Het museum kan – op uw verzoek – aansluitend op het niveau en de wensen van de doelgroep een programma ontwikkelen.  Daartoe schakelt het museum de Werkgroep Educatie in, die bestaat uit (oud-)onderwijzers/leraren, die met de leerkracht van uw school of met de studenten het specifiek gewenste aanbod uitwerken. Uitgangspunt daarbij is een aanbod dat studenten en leerlingen uitnodigt en inspireert.

In Museum de Kantfabriek wordt de historie van de textiel in het algemeen, en het maken van kant in het bijzonder tot leven gebracht. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de regelmatig wisselende exposities van hedendaagse (textiel)kunstenaars of exposities met een historische dimensie. De leerlingen kunnen kijken naar en/of op een verrassende wijze aan de slag, geïnspireerd op basis van de tentoongestelde (textiel)kunstwerken.

Daarbij is het (verder) ontwikkelen van vaardigheden en interesses van de studenten en leerlingen ons uitgangspunt. Dit gebeurt onder begeleiding van vakkundige en enthousiaste gastheren en – vrouwen, die rondleidingen en workshops verzorgen.

Verder kan gebruik gemaakt worden van algemene programma’s die de permanente tentoonstelling van het museum als uitgangspunt hebben. Zo is een lesproject ontwikkeld ten behoeve van de groepen 7, 7-8 en 8 van de basisschool met als titel: “Kant in de fabriek/kant op school”. Dit project bestaat uit 3 lessen over kant en de Kantfabriek (met onder andere een demonstratie kantklossen), de geschiedenis van kant (met onder andere de  industriële ontwikkeling en kinderarbeid) en een bezoek aan Museum de Kantfabriek (bij dit bezoek worden de kinderen uitgenodigd voor allerlei doe-activiteiten).

De Werkgroep Educatie zet zich graag voor u in. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Rieky Jacobs via educatie@museumdekantfabriek.nl.