Blijvend Borduren

In september 2016 is er bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend met als titel ‘Blijvend Borduren’. Deze aanvraag werd gehonoreerd met een bijdrage van € 18.000,- door het Fonds voor Cultuurparticipatie en met een bijdrage van € 5.000,- door de Provincie Limburg in het kader van de ‘Nadere Subsidieregels lokale en regionale musea  2016-2018’.

Samenvatting:

Museum de Kantfabriek en Tegendraads gaan een samenwerking aan om het traditionele borduren op een innovatieve manier weer op de kaart te zetten. Dit is van belang omdat er – ondanks de groeiende populariteit van handwerken in het algemeen – anders veel kennis over de oude traditionele borduurtechnieken verloren gaat doordat verreweg de meeste kennis en vaardigheden in bezit zijn van de oudere generaties. Door met ons project ‘Blijvend Borduren’ ons te richten op het materiële en immateriële erfgoed betreffende het traditionele borduren in combinatie met hedendaagse textiele toepassingen en het maatschappelijke vraagstuk rondom de productie van onze kleding willen we vooral meer jongeren aanspreken. Traditionele borduurtechnieken kunnen daardoor worden overgedragen en blijven bestaan in een moderne duurzame toepassing. In dit project willen we dit bereiken door een vijftal doelstellingen: (1) meer informatie bij elkaar brengen betreffende het materiële erfgoed van het borduren, (2) het aanbieden van workshops traditioneel borduren, (3) het opleiden van vrijwilligers die traditionele borduurtechnieken kunnen toepassen op een borduurmachine, (4) het realiseren van een plek in onze vaste expositie waarin het traditionele borduren wordt verbonden met moderne toepassingen en het belang van duurzame kleding, en (5) een kick-off organiseren waar door middel van een wisselexpositie, lezingen en extra workshops aandacht en publiciteit wordt gecreëerd voor het traditionele borduren.

Thijs van Buuren van Tegendraads met een borduurmachine

Doelstelling en beoogde resultaten

Zoals eerder beschreven is het doel van Museum de Kantfabriek en Tegendraads om door samenwerking nieuwe duurzame toepassingen te vinden voor het traditionele borduren om zodoende het borduren een nieuwe impuls te geven. Dit doen we door oude technieken toe te passen in nieuwe producten waardoor een nieuwe doelgroep kennis maakt met deze handwerktechniek. Er zal daardoor voornamelijk meer interesse ontstaan bij jongeren in traditionele borduurtechnieken waardoor de kennis en vaardigheden van dit immateriële erfgoed voor de toekomst zijn gewaarborgd. Het beschreven project zal in de volgende meetbare output resulteren:

  • Het compleet en digitaal toegankelijk maken van het immateriële en materiële erfgoed betreffende het Nederlandse borduren via een museum. Om dit te promoten zal tevens een E-book gepubliceerd worden dat gratis toegankelijk is. Hierdoor wordt een basis gelegd om uit te putten voor naschoolse lesprogramma’s, cursussen, workshops en innovatieve duurzame toepassingen van het borduren.
  • Het aanbieden van verschillende nieuwe buitenschoolse lesprogramma’s, workshops en masterclasses borduren met de focus op nieuwe doelgroepen die daardoor met deze handwerktechniek in aanraking komen.
  • Bestaande traditionele borduurtechnieken toepassen in een aantal duurzame eindproducten die in de huidige modetrends passen door een state-of-the-art borduurmachine aan te kopen. Onderdeel hiervan is het omzetten van traditionele borduurtechnieken en -patronen naar digitale borduurpatronen voor de borduurmachine. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat vrijwilligers van Museum de Kantfabriek worden opgeleid door Tegendraads om te werken met de borduurmachine. Dit betekent dat zij in de toekomst als patroneur ook de traditionele patronen kunnen omzetten naar digitale patronen voor de borduurmachine. Een bijkomend voordeel is dat de kennis en vaardigheden van de al opgeleide patroneurs voor de kantproductie in het project ‘Kant, door vernieuwing houden we het in stand!’ hierdoor kan worden uitgebreid en versterkt. Met andere woorden, het zorgt voor een bredere basis om het in leven houden van deze ambachten te garanderen.
  • Het realiseren van een plek in de vaste expositie van Museum de Kantfabriek waar leerlingen, studenten, ontwerpers en andere particulieren of musea kunnen leren over het traditionele borduren en het toepassen van dergelijk immaterieel erfgoed in creatieve duurzame eindproducten. Bovendien hebben mensen ook de mogelijkheid om dit proces zelf te ervaren door georganiseerde workshops met de borduurmachine. Centraal hierbij staat ook het belang van duurzaamheid in mode vandaag de dag.
  • Kick-off om publiciteit te genereren bestaande uit een grote wisselexpositie in Museum de Kantfabriek waarbij het traditionele borduren tegenover moderne toepassingen van borduren wordt geëxposeerd. Tevens zullen er verschillende lezingen en workshops worden georganiseerd gedurende deze wisselexpositie waarbij de nadruk ligt op het halen van inspiratie uit immaterieel en materieel erfgoed en duurzaamheid.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen.