Studio Textielfestival 2021 dit najaar en alleen online

In november hebben we iedereen laten weten dat het vijfjaarlijkse Textielfestival Leiden niet op de oorspronkelijke manier door kon gaan in 2021 en dat we de opzet gingen aanpassen. Het plan werd om er een hybride festival van te maken: gedeeltelijk fysiek in Leiden en gedeeltelijk online. Met ook een nieuwe naam: Studio Textielfestival. Omdat de ontwikkelingen rondom COVID-19 nog steeds onzeker zijn en we niet kunnen inschatten wat ons allemaal nog te wachten staat durven we het niet aan om in mei een textielfeest in Leiden te gaan houden waarbij textielliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten, zowel fysiek als digitaal. Zoals we eerder schreven: het Textielfestival moet een zorgeloos feest zijn waar iedereen gewoon van kan genieten.

Daarom heeft het STIDOC-bestuur opnieuw moeten besluiten om de plannen te veranderen. Er is gedacht aan het verschuiven van de datum maar de verrassingen van het virus kunnen ook dan wellicht nog roet in het eten gooien. Wel willen we graag een positieve afronding geven aan alle voorbereidingen voor het festival en de prachtige textielwerken die daarin zijn ontstaan aan iedereen laten zien.

Van alle bouwstenen van het festival (wedstrijd, kunstwerken verenigingen, workshops, museum masterclasses e.d.) maken we in de loop van dit jaar video’s, natuurlijk op een moment dat dit weer verantwoord is. Deze films zenden we op een nader te bepalen moment online uit. Gratis toegankelijk en nog steeds onder de naam Studio Textielfestival. De afspraken met andere partijen (kerk, leveranciers, kunstenaars etc.) gaan we de komende weken tot een afronding brengen. De mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding krijgen bericht hoe het verder gaat. De mensen die al een kaartje hebben gekocht of een workshop hebben betaald krijgen hun geld terug. De procedure voor het terugbetalen wordt half februari opgestart Omdat dit voornamelijk handmatig zal gebeuren zal het enige tijd in beslag nemen. Mensen die op 5 maart nog niks hierover hebben gehoord kunnen zich melden via annuleren@textielfestival.nl.

Uiteraard vinden we het spijtig dat we de ambities hebben moeten aanpassen. We hopen dat iedereen in het najaar komt meegenieten van de video-impressies die we dan van de onderdelen van het TextielFestival hebben gemaakt. Berichten over de datum zullen te zijner tijd volgen op de websites van het Textielfestival, de textielverenigingen en op het Textielplatform

 

 

 

Studio Textielfestival 2021 dit najaar en alleen online

In November 2020 is besloten om het vijfjaarlijkse Textielfestival in Leiden een hybride opzet te geven: gedeeltelijk fysiek in Leiden en gedeeltelijk online. Het coronavirus blijft echter zodanig
verrassen dat het niet verantwoord is om half mei in Leiden een Textielevenement te houden.
Daarom wordt de opzet van het festival teruggebracht naar alleen online en de datum verschoven naar een nader te bepalen moment in het najaar. De 7 grote textielverenigingen en Museum de
Kantfabriek (verenigd in STIDOC) willen hun leden, deelnemers en andere belangstellenden geen gezondheidsrisico laten lopen en hebben daarom dit besluit moeten nemen.

Besloten is om alle films over de bouwstenen van het festival (wedstrijd, kunstwerken verenigingen,
workshops, museum masterclasses e.d.) te gaan maken in de loop van dit jaar op een moment dat dit weer verantwoord mogelijk is. Deze films worden dan in het najaar op een nog nader te bepalen moment online uitgezonden. Vrij toegankelijk en nog steeds onder de naam Studio Textielfestival

De afspraken met alle samenwerkingspartijen moeten we helaas annuleren. De mensen die al een
kaartje hebben gekocht, een workshop hebben betaald, of deelnemen aan de Textielroute krijgen hun geld terug. De procedure voor het terugbetalen wordt half februari opgestart en omdat dit handmatig gedaan wordt zal het enige tijd duren voordat die is afgerond. Mensen die op 5 maart nog niks hebben gehoord kunnen zich melden via annuleren@textielfestival.nl.

Het STIDOC-bestuur vindt het heel spijtig dat deze beslissing genomen moest worden maar vindt de gezondheidsrisico’s voor alle deelnemers te groot. Wel wil het bestuur nog steeds graag een positieve afronding geven aan alle voorbereidingen voor het festival door de prachtige textielwerken
die daarin zijn ontstaan online aan iedereen te laten zien.

Berichten over de datum waarop de online-uitzendingen zullen plaatsvinden volgen t.z.t. op de websites van het TextielFestival (https://www.textielfestival.nl/), die van de textielverenigingen en op de Textielplatform website (https:/www.textielplatform.nl).